Industridesign og 3D: fra kontorlokale til oljeplattform

Bruk av 3D innen industridesign

Hva er det første du tenker når du hører «3D?» For mange er det animasjonsfilmer, dataspill eller 3D-printing. I boligbransjen illustrerer vi prosjekterte bygg ved hjelp av fotorealistisk 3D. Moderne arkitektur, tidsmessig innredning, god belysning og appellerende vinkler – alt dette er viktige elementer i en 3D-visualisering. Men når det kommer til industridesign er ikke nødvendigvis fotorealisme og visuelle effekter det viktigste. Innen industrirelatert visualisering er det viktig å presentere prosjektet så klart og tydelig som overhode mulig, noe som betyr at man ikke vil trekke inn forstyrrende elementer. Industridesign er praktikalitet over estetikk.

Industridesign: praktikalitet over estetikk

 

Hva er industridesign?

Industridesign kan være så mangt. I hovedsak går det ut på å utvikle produkter, tjenester, systemer og programvarer for privat næringsliv og offentlig sektor. Ofte trenger disse løsningene en visuell fremstilling for å kunne forstås intuitivt. 3D-visualisering av industridesign må ikke forveksles med det grafiske grensesnittet som kanskje benyttes i en slik løsning. 3D-visualiseringen er kun en visuell gjennomgang av produktet – for eksempel stillbilder som viser de forskjellige komponentene, eller kanskje en videosnutt som går over prosjektet fra A til Å. Det grafiske grensesnittet i et digitalt system blir utviklet av profesjonelle programmerere og interaksjonsdesignere. Gjennom 3D-visualisering kan man altså visualisere alt fra komplekse datasystemer til tekniske løsninger i industrielle applikasjoner slik at det blir klart og tydelig for det aktuelle publikum.

Et eksempel på industridesign kan være utviklingen av et datasystem innen offentlig helsesektor. Dette kan være et ekstremt komplekst system som er vanskelig å forstå med mindre man har vært med på utviklingen underveis, eller om man får oppleve sluttresultatet. Vi holder tett kontakt med våre kunder når vi visualiserer industridesign, slik at vi får et innblikk i denne utviklingsprosessen. Dermed kan vi presentere prosjektet enkelt og tydelig samtidig som alle de viktige elementene kommer med.

 

Vår prosess for visualisering av industridesign

Selve prosessen bak det å utvikle 3D for industridesign er ganske lik som den vi bruker i våre andre prosjekter. Med varierte arbeidsgrupper kan vi håndplukke relevant kompetanse for hvert prosjekt, enten det er 3D for boligmarkedet eller innen industridesign.

Vi tar imot all relevant materiale for prosjektet og starter med å levere noen grove skisser. På denne måten kan vi få tilbakemelding tidlig i prosessen. Her er det tross alt kritisk at det tekniske er på plass. Vi jobber videre med kundens tilbakemeldinger til vi får et endelig OK på designet. Sluttføringen av prosjektet avhenger noe av hva slags oppdrag det er snakk om – dersom det er en animasjonsvideo jobber vi med kameraføringer og eventuelt lyddesign før ferdigstilling. Stillbilder går noe raskere å ferdigstille, men man får kanskje ikke like god oversikt over prosjektet. Her er det opp til kunden å vurdere hva som passer best for deres produkt.

 

Vi har allerede sett så vidt på mulighetene innen industridesign – men dette er bare et lite glimt av hva som finnes. Industridesign er en del av de fleste fagfelt, enten det måtte være IT-, olje- eller boligbransjen.

 

Industridesign i IT-bransjen

Innen IT-bransjen finnes det prosjekter av alle slags størrelser og omfang. Denne bransjen har i mange år vært tynget av sprengte budsjetter og tidsklemmer, og dette er i stor grad grunnet dårlig tilpasset prosjekthåndtering. Når man skal utvikle et bredt omspennende prosjekt i millionklassen er det uhyre viktig at man har et godt og solid rammeverk for utviklingen. Dette kan være både fysiske dataløsninger og utvikling av software – eller en miks av begge deler. Kanskje skal man sette opp en serverløsning for et større internettselskap, eller komme frem til en god front-end for datanettverket på et sykehus. Alle disse tingene faller under industridesign – og man kan gjennom 3D-visualisering tydeliggjøre konseptene som ligger bak.

Industridesign i IT-bransjen

 

Industridesign i oljebransjen

I denne bransjen er det i større grad snakk om fysiske, tekniske løsninger. Alle komponentene som må til for å drifte en oljeplattform, samt spesialdesignede fartøy som benyttes i denne sammenheng må designes fra bunn av for å kunne fungere optimalt. Disse systemene er ofte så store og komplekse at «hvermannsen» er fornøyd med å vite at det fungerer. Her kan 3D-visualisering komme til god hjelp når man vil tydeliggjøre de viktigste elementene i en slik løsning. Det blir plutselig lettere å forstå når man får se det med egne øyne.

Industridesign i oljebransjen

 

Vårt arbeid innen industridesign

Vi har ved flere anledninger fått sjansen til å illustrere industridesign i 3D. Nedenfor kan du se et par av våre prosjekter med MecaDesign og Kanfer Shipping.

 

MecaDesign DisCover

Da vi jobbet med MecaDesign hadde de laget tegninger på et produkt som skulle gjøre aircondition- og varmepumpeenheter mindre sjenerende i interiøret. Vi presenterte dermed produktet i kontekst med et av våre eksisterende 3D-interiører. Dette ble en kombinasjon av tradisjonell interiør-3D og industridesign.

 

Kanfer Shipping

I vårt samarbeid med Kanfer Shipping visualiserte vi en shipping- og lagringsløsning med to lektere og en slepebåt. Her var hovedfokuset å med klarhet visualisere de forskjellige komponentene og deres funksjoner. Som du ser er ikke fotorealisme et mål, men heller grafiske elementer som enklere illustrerer produktets hensikt.

 

Disse to eksemplene viser spennet som finnes i industridesign, og hva 3D kan tilby for disse forskjellige prosjektene. 3D er en teknologi med så mange og varierte bruksområder at kun fantasien setter grenser for hva man kan gjøre. Kontakt oss gjerne for en prat om du er nysgjerrig på hvordan 3D kan forbedre dine prosjekter!

 

Industridesign og 3D

 

Uansett om du trenger visualisering av et produkt eller en større teknisk løsning har vi kompetansen til å utvikle et prosjekt med den rette faglige tyngden. Med en agil prosjektmetode og varierte arbeidsgrupper kan du føle deg trygg når du velger Sigssoft 3D som leverandør av din visualisering.

 

Interessert i 3D? Les gjerne også noen av våre andre innlegg:

3D-printing i boligbransjen: et makroblikk mot en teknologi i utvikling

3D-film: mulighetene med animasjon

Arkitektur i 3D-bilder: 3D-visualiseringens grunnmur

Et glimt mot fremtiden med VR: 3D-teknologiens rolle i boligbransjen

 

Tekst av Matias Willand