3D-printing i boligbransjen: et makroblikk mot en teknologi i utvikling

Mulighetene med 3D-printing

3D-printing åpner for uante muligheter innen boligbransjen. Gjennom avansert teknologi og fornuftig automatisering kan man sette opp et hus på under et døgn. En on-site 3D-printer produserer og setter sammen komponentene på byggeplassen, og det gjenstår kun å tilføye den menneskelige «touchen» som gjør det hele til et hjem.

Apis Cotr er et Russisk/San Fransisco-basert firma som spesialiserer seg på nettopp denne typen 3D-printing. De mener at en rask og kostnadseffektiv konstruksjonsprosess med god kvalitet vil kunne hjelpe millioner av mennesker rundt i verden med å forbedre sine boforhold.

3D-printing i konstruksjon: hus fra Apis Cotr.

3D-printet hus fra Apis Cotr. Ifølge firmaet selv holder dette i 175 år, og har en forventet kostnad på ca. 85.000 kr. Ved å redusere kostnadene og effektivisere arbeidet gjør man teknologien lettere tilgjengelig rundt om i verden.

 

3D-printing blir ikke kun brukt innen konstruksjon. Vi skal videre se på flere bruksområder – men først: hvordan kan du utnytte 3D-printing her og nå?

 

Fordelene ved det håndfaste

Skal du i møte med eventuelle partnere og kunder er det fint å kunne vise til noe mer enn bare bilder på en skjerm. Gjennom 3D-printing kan du presentere ditt prosjekt i fysisk modellform. Våre partnere som spesialiserer seg på 3D-printing bruker industrielle maskiner for å printe dine prosjekter, og du trenger aldri å bekymre deg for begrensninger knyttet til omfang eller kompleksitet.

Ditt prosjekterte bygg kan også plasseres i et utsnitt av terrenget. Har du for eksempel et funkishus med skråtomt kan det være særdeles nyttig å bruke 3D-printing for å fysisk illustrere prosjektet. Her blir ditt produkt presentert på en estetisk måte, samtidig som det er tro til virkeligheten.

 

3D-printing: fra digital til fysisk form

Med plantegninger og terrenginformasjon kan man gjennom 3D-programvare bygge opp en modell av ditt prosjekt. Her benyttes den samme prosessen som når vi lager 3D-visualiseringer – forskjellen er kun at 3D-modellen blir sendt videre til printing.

Arkitektmodeller er i seg selv ingen ny ting. Du har sikkert sett modeller av arkitektpapp hvor hver detalj er håndlaget og nøye plassert i modellen. Dette er imponerende håndverk, men det krever mye tid og materialer. En av fordelene med 3D-printing er at man kan gjøre alt dette digitalt på datamaskinen før 3D-printeren automatisk produserer den fysiske modellen med så lite svinn som mulig. Bla gjennom galleriet nedenfor og se noen eksempler på 3D-printede arkitektmodeller:

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

 

Andre bruksområder for 3D-printing

3D-printing kan også benyttes i utviklingsstadiet av forskjellige typer produktdesign, som for eksempel ergonomiske verktøy eller lignende. Det å kunne printe ut og selv holde produktet i hendene gir designeren en uvurderlig feedback som man ellers ikke kunne fått.

Vanlige 3D-printere på forbrukermarkedet er i stand til å printe alle slags bruksgjenstander og modeller. Den eneste begrensningen her er størrelsen, men det er for eksempel mulig å kombinere forskjellige modeller til større prosjekter.

Etter hvert som 3D-printere har blitt mer og mer utbredt i vanlige husstander har det også oppstått et fellesskap på nett hvor man kan dele 3D-modeller med hverandre. Er man dyktig i 3D-modellering kan man designe egne modeller for printing og dele disse med andre.

Bildegalleriet nedenfor viser et utvalg av praktiske bruksgjenstander man kan produsere helt på egenhånd med en 3D-printer:

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Diverse 3D-printede bruksgjenstander. Bildene er hentet fra thingiverse.com.

 

Et etisk problem

Teknologi er av natur nøytralt når det kommer til etikk – det handler i bunn og grunn om hvem som bruker det. Ta for eksempel kjernekraft: dette er en teknologi som kan benyttes til å gi verden en overflod av ren energi, eller den kan benyttes til å produsere masseødeleggelsesvåpen. Teknologien bak forblir den samme.

Som vi har sett kan 3D-printing for eksempel benyttes til å gi de mer fattige delene av verden et billig og godt boalternativ. Men hva er den etiske skyggesiden ved denne teknologien? Det at man fritt kan dele modeller på internett, sammen med en rask utvikling av teknologiens muligheter, gjør det vanskelig å regulere og håndheve eventuelle lover. Med det rette utstyret kan man i praksis 3D-printe alle komponentene til et skytevåpen, og det faktum at dette går via internett og direkte til endebrukerens 3D-printer gjør det særdeles vanskelig å regulere.

Heldigvis er vi et godt stykke unna hvor dette er fysisk gjennomførbart. 3D-printing har fortsatt sine begrensninger når det gjelder materialer og bruksområder. Vi tror uansett det er viktig å holde et øye med utviklingen, og sørge for å ta visse forhåndsregler for å forhindre at teknologien blir brukt i ikke-etiske sammenhenger.

 

En fremtid med 3D-printing

Som vi har sett er 3D-printing svært anvendbart både i stor og liten skala, og etter hvert som teknologien bak blir mer avansert vil også mulighetene bli større. Uansett hva fremtiden måtte bringe for 3D-printing er vi i Sigssoft 3D overbevist om at du kan dra nytte av teknologien i dag. Vi tror at dine partnere og kunder vil sette pris på det fysiske som en 3D-printet modell tilbyr.

Gjennom våre partnere tilbyr Sigssoft 3D printing av miniatyrmodell for bolig- og landskapsprosjekt. Kontakt oss gjerne for detaljer!

 

Interessert i 3D? Les flere av våre innlegg her:

Arkitektur i 3D-bilder: Visualiseringens grunnmur

3D-tegninger: Et bilde for enhver anledning

Fra Autocad til 3D-visualisering

Visual Storytelling: Historiene vi kan fortelle sammen

 

Tekst av Matias Willand