Grafisk Design: visuell identitet i en jungel av aktører

Grafisk design handler om å formidle budskap gjennom visuelle elementer. Dette kan gjøres gjennom en nettside, en produktkatalog, et ukeblad eller for eksempel i en reklameplakat. Budskapet formidles gjennom fargevalg, former, bildebruk og typografi som appellerer til endebrukeren. For bedrifter av alle størrelser er det viktig å opprettholde sin grafiske profil og sørge for at de er lett identifiserbare i det digitale landskapet.

Hovedfokuset til Sigssoft 3D ligger innen 3D-design og visualisering. Vi gjør eksteriør, interiør og plantegninger i 3D. Vi utvikler bilder for prosjekterte boliger, kontorlandskap, produkter, industridesign og mye mer – men man kan også benytte 3D som et element innen grafisk design.

 

Grafisk design i moderne tid

Til tross for at grafisk design lenge har vært et analogt konsept vil de fleste i dag knytte det opp mot de digitale fagfeltene. Med datamaskinen og internettets inntog ble grafisk design uhyre viktig. Et reelt bevis på dette er om man i dag forsøker å bruke en kommandolinjebasert maskin hvor det eneste grafiske grensesnittet er teksten på skjermen. Noen entusiaster sverger fortsatt til denne formen, men et godt grafisk grensesnitt har for de fleste blitt uvurderlig for å navigere seg i det digitale terrenget.

I dag bruker vi grafisk design for å pakke inn de tunge tekniske løsningene i lettere fordøyelige biter. Se for deg at du måtte lese ren HTML-kode hver gang du skal sjekke din faste nettavis. Det grafiske grensesnittet bidrar til at det føles mer som den tradisjonelle avisen man er vant til.

Grafisk design handler i stor grad om forenkling og tydeliggjøring. Man vil at endebrukeren skal føle seg komfortabel. Hvis nettløsningen er tynget ned med unødvendige grafiske elementer vil man få problemer med å navigere og man vil oppleve nettløsningen som lite brukervennlig.

 

Grafisk profilering

For enhver bedrift er det viktig å opprettholde en solid grafisk profil. Dette betyr at bedriftens ansikt utad i de forskjellige kanalene er enstemmig og lett gjenkjennbart. Om man ser nøye på noen av de største aktørene i ethvert marked vil man oppdage at deres reklamer, nettsider og kataloger har et visuelt tema som ofte går igjen. Dette gjør at forbrukeren raskt kan identifisere varemerket, om det så bare er et glimt av en banner fra T-banen.

Du har kanskje lest en bok med en vanvittig god historie, men plutselig snublet over noe som river deg ut av opplevelsen – en skrivefeil, dårlig ordvalg eller kanskje noe annet du ikke helt klarer å sette fingeren på. Dette kan også skje innen grafisk design. Målet er å la endebrukeren oppleve designet som så sømløst og godt utarbeidet at de ikke engang tenker over det, på samme måte som språket i en god bok. Det skal være et vindu inn til historien, og du vil helst ikke tenke over at vinduet er der i det hele tatt. God interaksjon kombinert med slående grafisk design gir denne effekten.

 

Identitet gjennom grafikk

Vi i Sigssoft 3D er overbevist om at profesjonalitet og lekenhet bør gå hånd i hånd – den ene fungerer ikke uten den andre. Se på vår logo: det fargerike utstråler kreativitet og lekenhet, men det hele er godt plassert innenfor en trygg og solid ramme på vår nettside. Når vi utvikler prosjekter er vi alltid på utkikk etter nye og kreative måter å formidle ditt budskap på, men utviklingen går gjennom et kjent rammeverk. På denne måten kan vi tenke nyskapende samtidig som vi kan love et godt og solid resultat hver gang. Når man utarbeider grafisk design for en bedrift er det viktig å fange denne typen kjernefilosofi i det visuelle uttrykket.

 

Fra konsept til sluttprodukt

Som i mange andre kreative fagfelt må man gjennom runder på runder med konseptutvikling og idémyldring før man kommer frem til et godt grafisk design – idéfasen er en helt uvurderlig del av prosessen. Det er nemlig slik at for å komme frem til gullet, så må man gjennom en god del gråstein.

Vi har vært innom prosjekthåndtering i et av våre tidligere innlegg. Her så vi på hvordan god prosjektstyring åpner for kommunikasjon, noe som videre gir oss den feedbacken vi trenger tidlig i prosessen. Når man utvikler grafisk design er ikke den underliggende strukturen så ulik: man starter med dialog og grove skisser, før man jobber seg videre mot et mer tilspisset resultat. Denne arbeidsflyten har vist seg å være svært givende for både kunder og leverandører i en rekke bransjer.

 

3D som element i grafisk design

3D er et fagfelt som kan benyttes i en rekke sammenhenger. Vi i Sigssoft 3D fokuserer på fotorealistisk visualisering for boligbransjen – men 3D kan også benyttes innen grafisk design for nett. Ofte vil denne typen 3D være mer stilisert, altså forenklet og med en mer basisk tilnærming i både farge og form.

3D kan også fungere godt for mer spesialtilpassede nettløsninger, som for eksempel i mer exhibition-pregede nettsider. 3D er et element man kanskje ikke er vant til å se i en tradisjonell nettsetting, og ved å bringe inn dette kan man gi siden en ekstra wow-faktor. Denne typen 3D i grafisk design fungerer fint for markedsføringskampanjer og lignende, fremfor i tradisjonelle nettsider.

 

Veien videre for grafisk design

I dag bruker vi stort sett 2D-elementer når vi utvikler grafisk design for diverse nettløsninger. Dette gir mening, da de fleste digitale flatene vi bruker er todimensjonale. Men hvem vet hva fremtiden vil bringe – med Virtual Reality på trappene vil kanskje 3D bli mer prominant også i vanlige nettløsninger.

Det finnes bedrifter som allerede eksperimenterer med denne typen grafisk design. Et eksempel er det norske firmaet TheMOON, som har utviklet et virtuelt shoppingsenter hvor man via nettbrettet kan besøke butikker i et fysisk rom. Her kombinerer man tradisjonell grafisk design med nyskapende 3D for å gi endebrukeren en helt ny opplevelse.

Vi er spente på å se hvordan mennesker bruker forskjellige digitale flater i fremtiden, og vi tror at 3D vil spille en større rolle også her.

 

Interessert i 3D som kreativt fagfelt? Les gjerne noen av våre tidligere innlegg:

3D-film: mulighetene med animasjon

Visualisering som kunstform

Et glimt mot fremtiden med VR: 3D-teknologiens rolle i boligbransjen

Visual Storytelling: historiene vi kan fortelle sammen

 

Tekst av Matias Willand