3D-modellering og andre verktøy bak din 3D-visualisering

Prosjektstart

I et av våre tidligere innlegg har vi diskutert verdien av 3D-visualisering i boligbransjen. Nå vil vi ta en gjennomgang av vår prosess: en symbiose mellom cutting-edge teknologi og kreativitet. La oss ta en kikk under panseret og få en oversikt over verktøyene vi benytter oss av under produksjonen, og hva som er veien til en ferdig 3D-visualisering gjennom 3D-modellering, etterarbeid og en rekke andre verktøy. Vi skal også til slutt se på noen av fallgruvene ved forskjellige prosjekthåndteringsmetoder, og hvilke grep man kan gjøre for å holde arbeidet flytende og effektivt gjennom hele prosjektet.

Etter at vi har opprettet kommunikasjon med våre kunder pleier vi å sende vår smørbrødliste for hva vi trenger til utviklingen av prosjektet:

 • Plantegninger i nativt DWG-format fra Autocad e.l. (situasjonsplan, fasader, etasjeplan etc.)
 • 3D-modeller i .3ds-format, hvis tilgjengelig
 • Utsiktsbilder og bakgrunnsfoto dersom dette ikke skal bygges i 3D
 • Beskrivelse av utsnitt og kameravinkel
 • Beskrivelse av interiør, stil, farger og miljø – gjerne med bildeeksempler
 • Kravspesifikasjoner til format og oppløsning. Eks.: Skal bildet til trykk må vi ferdigstille i tilpasset format.
 • Annet materiale som kan være nyttig i utviklingen av prosjektet

Så snart vi har alt det nødvendige materialet er vi klare til å starte! Vi går videre til utviklingsfase og 3D-modellering.

 

3D-modellering

3D-modellering: Autodesk 3ds MaxVi bygger videre opp ditt prosjekt fra grunn av i 3D. Dette gjør vi ved hjelp av 3D-modellering i Autodesk 3ds Max. Denne komplekse programvaren lar oss følge dine plantegninger til punkt og prikke, slik at hver minste detalj blir med i sluttproduktet.

Etter hvert som prosjektet begynner å ta form gjør vi noen grovrenderinger av vinkelen. Dette er for at vi skal få verdifull tilbakemelding fra kunden så tidlig i prosessen som mulig. Er det noe feil med omgivelsene, konstruksjonen av bygget, eller andre viktige ting får vi vite dette nå.  Vi kommer tilbake til hvorfor nettopp dette med kontinuerlige iterasjoner er så viktig for prosjektet.

 

Rendering

Rendering: Chaos Group V-RayNår vi for hånd har skulptert omgivelsene og ført opp husene er det på tide å ta frem kameraet. Med V-Ray som rendermotor kan vi produsere fotorealistiske bilder av ditt prosjekt. Med finjusterte parametere kalkulerer maskinen noe vi kaller en rå-render. Denne har fortsatt noen røffe kanter som må jevnes ut, men før vi går over til etterarbeid sjekker vi med kunden for å bekrefte at alt er som det skal. For hver iterasjon vil vi dermed komme nærmere kundens idé om hvordan det endelige bildet skal se ut. Så snart konstruksjon, materialer og farger, omgivelser og kameravinkler blir bekreftet går vi videre til ferdigstilling og etterarbeid.

 

Ferdigstilling og etterarbeid

Etterarbeid: Adobe PhotoshopNår vi har fått godkjent den endelige vinkelen skrur vi opp kvaliteten og oppløsningen på bildet, og rendrer ut en ferdig versjon. Denne blir videre behandlet i Adobe Photoshop.

Med Adobe Photoshop gjør vi mye av det nødvendige etterarbeidet – måtte det være seg fargekorrigering, redigering av 2D-elementer, eller generell oppfriskning av visualiseringen.

Det som for en stund siden var linjer på en plantegning har nå fått liv gjennom 3D-visualiseringen.

 

Prosjektkommunikasjon internt og eksternt

Prosjektkommunikasjon: Basecamp 3Vi har gått igjennom noen av våre viktigste arbeidsverktøy og hvordan vi bruker de. Men hva med prosjektkommunikasjonenen internt og eksternt? Med en rekke prosjekter gående samtidig er det viktig at vi holder tungen rett i munn. Dette betyr at vi trenger et underliggende system som tillater effektiv kommunikasjon både innad og på kundesiden.

Til dette bruker vi Basecamp 3. For oss betyr det full kontroll på hele prosjektet – for deg betyr det lettvin formidling av nødvendig prosjektmateriale og andre henvendelser. For din del går alt enkelt via mail. Du vil også ha muligheten til å logge deg inn på kundesiden, hvor du får full oversikt over kommunikasjonstråden (vi sender deg link og pin-kode ved prosjektstart).

 

Prosjekthåndtering – metoder og fallgruver

Som vi nevnte tidligere i innlegget liker vi å jobbe iterativt. Det vil si at vi gjennom kontinuerlige oppdateringer i prosjektet får verdifull tilbakemelding fra våre kunder. Men hvilken betydning har dette for deg som kunde? La oss se litt på fordelene ved den agile metoden.

IT-bransjen har i mange år vært tynget av sprengte budsjetter og tidsklemmer, og dette er i stor grad grunnet dårlig tilpasset prosjekthåndtering. For å illustrere dette på best mulig måte kan vi sammenligne to metoder: den agile metoden og waterfall-metoden. Det er ikke nødvendigvis slik at den ene er ubestridelig bedre enn den andre, men man må være klar over hva man velger å benytte i forskjellige situasjoner. La oss for dette eksempelet ta utgangspunkt i et tradisjonelt IT-oppdrag.

 

Waterfall-metodenWaterfall-metoden

 

Vi skal ikke gå så veldig i dybden på denne metoden – det viktigste er at det er en lineær ikke-iterativ metode. Den har blitt mye brukt i produksjon- og konstruksjonsøyemed, og etter hvert som IT-bransjen kom til var det naturlig å adoptere denne metoden for programvareutvikling (av den enkle grunn at det ikke fantes noen annen formell metodikk). Problemet med denne metoden er at kunden ofte ikke ser produktet før det er ferdig, og endrer først da sine kravspesifikasjoner. Hundrevis av arbeidstimer kan dermed gå i vasken. Etter hvert som det ble klart at dette ikke fungerte særlig godt for de fleste IT-prosjektene ble den agile metoden til.

 

Den agile metodenDen agile metoden

Denne metoden er spesielt designet for omfattende IT-prosjekter. Den store forskjellen med den agile metoden er at man jobber i kortere sykluser og får kontinuerlig tilbakemelding fra kunden. Selv om vi ikke jobber slavisk etter denne metodikken henter vi mye inspirasjon herfra. La oss overføre dette konseptet til våre 3D-prosjekter:

 1. Vi utformer et førsteutkast basert på materiale og prosjektbrief vi har fått fra kunden.
 2. Vi tar imot tilbakemeldinger på utkastet og gjør nødvendig revisjon.
 3. Gjentar steg 2 til vi har et godkjent utkast.
 4. Ferdigstiller og gjør nødvendig etterarbeid på det endelige bildet.

 

 

Når vi produserer 3D-visualiseringer for deg sørger vi for at du er med på prosessen hele veien. Det er nettopp derfor vi kan love at vårt resultat lever opp til din visjon.

 

 

Tekst av Matias Willand