Over 200 prosjekter levert: Våre erfaringer som leverandør av 3D

Siden Sigssoft 3D sin oppstart i 2011 har vi levert over 200 prosjekter til en rekke kunder over hele landet.

Dette er vi ganske stolte over.

Vi er også opptatte av å ta lærdom fra våre prosjekter, og kundetilbakemeldingene vi får er en grunnleggende del av vår prosess. Hvert samarbeid har sine egne kravspesifikasjoner, og for hver prosjektmappe vi lukker og legger i arkivet ser vi på erfaringene vi har gjort oss og hvordan vi kan nyttiggjøre denne lærdommen i fremtidige samarbeid. De som jobber i bransjen vet at ting ikke alltid går på skinner. Og for å sørge for at neste prosjekt skal gå så knirkefritt som mulig er det essensielt at man som leverandør ser på sine erfaringer med et kritisk øye.

Det høres kanskje rart ut, men vår prosess er designet slik at ting skal kunne gå galt, nettopp fordi det å jobbe iterativt sørger for at eventuelle feil lukes ut så tidlig i prosessen som mulig. Med iterativt mener vi at illustrasjonene går gjennom flere runder før endelig godkjenning. Vi begynner ofte med noen grove vinkelutkast for å fastslå kameravinklene, før vi beveger oss videre over på farger, lys og materialer. Slik jobber vi oss fremover med kontinuerlig kundekontakt til prosjektet godkjennes og ferdigstilles. Denne metodikken sørger for at vi får de store endringene i starten og detaljendringene til slutt. Du kan se for deg en steinhugger som velger ut en steinblokk han skal begynne sitt arbeid på. Han har en god idé om hvor han vil ende opp, men han må først hugge ut grovtrekkene i blokken før han kan begynne på detaljarbeidet. Om steinhuggeren oppdager proporsjonale feil sent i prosessen vil timevis med detaljarbeid gå tapt når han må begynne på nytt.

Det er ingen som liker overgåtte frister eller sprengte budsjetter. Det å håndtere arbeidet strømlinjeformet og iterativt gir oss et solid grunnlag for prosjektstyringen, uansett hva vi leverer. Og vi kan derfor sørge for at prosjektet ferdigstilles innenfor de rammene som er satt. Denne prosessen har vi raffinert gjennom flere år som leverandør av 3D.

La oss se på noen samarbeid som har gitt oss god lærdom og som har utfordret oss som leverandør til å tilpasse våre metoder – ikke bare når det kommer til prosjektstyring, men også innen andre aspekter ved arbeidet med 3D.

Case #1 – Fossline

Vi vil trekke frem samarbeidet med Fossline, hvor vi hovedsakelig har fokusert på 3D for kjøkken og bad. Når det kommer til elementer som dekor og møblement jobber vi vanligvis fra våre egne etablerte biblioteker, men for Fossline har det vært en prioritering at illustrasjonene skal representere deres identitet gjennom farger, materialer, dekor og innredning. Mye av grunnen til at vi greide å løse dette på en god og ryddig måte er fordi kunden har vært svært behjelpelig med konkrete og varierte referanser. Samarbeidet med Fossline har dermed styrket oss som leverandør, fordi vi har utvidet vårt repertoar samtidig som vi har fått bedre innsikt i kundens behov og ønsker til illustrasjonene

Arbeidet med Fossline har vært et løpende samarbeid hvor vi har fått inn nytt arbeid kontinuerlig. Dette betyr at vi som leverandør alltid må sørge for å holde oss et skritt foran, slik at arbeidet ikke hopes opp. I et slikt samarbeid får vi sjansen til å se hvordan prosjektmetodikken holder seg i et raskt skiftende terreng, hvor vi går fra bilde til bilde med nye kravspesifikasjoner.

Prosessen med tilrettelegging for 3D har vært en lærerik reise som jeg vil ta med meg videre ved neste runde. Jeg ser en del ting jeg kan forbedre meg på og ting som jeg håper dere kan bli bedre på. Det er ikke så mange produkter som skal til i forbindelse med styling av rommet, men det som er må være aktuelt og understreke/framheve våre produkter og hvem vi er. Dere gjorde en veldig god jobb på lamper og møbler, meget fornøyd med det, superb!

– May-Britt Hammer i Fossline

 

 

Case #2 – Høyen Eiendom: Midtbyen Palé

Prosjektet for Høyen Eiendom: Midtbyen Palé er et av de mer omfattende animasjonsprosjektene vi har gjort siden vår oppstart i 2011. Når man jobber med animasjon må man omstille fremgangsmåten noe sammenlignet med når man arbeider med stillbilder, mye fordi animasjonen skal fortelle en lineær historie over tid, der stillbildet forteller historien innenfor rammene av ett enkelt bilde. Et stillbilde er fullspekket med detaljer som forteller historien om de som bor der, enten det er et eldre ektepar eller en nystiftet familie. I animasjonsfilmen for Høyen Eiendom var vår jobb å vise et variert prosjekt fullt av liv, gjennom en serie med kameraføringer som til sammen utgjorde 2 minutter med animasjon.

Selv om vi har måttet tenke annerledes for selve utformingen av produktet har det fortsatt vært viktig å vedvare den strømlinjeformede prosjektstyringsprosessen. Vi startet derfor med å få godkjent en animert kamerarute som skulle illustrere hvor kameraet ville gå gjennom prosjektet. Når denne ble godkjent bygget vi modellen rundt denne ruten. Prinsippet om steinhuggeren gjelder også her. Det er mye mindre jobb slik, enn å bygge opp hele prosjektet fra grunn av før vi fastslår kameravinkel.

Majoriteten av våre leveringer består av stillbilder – derfor har samarbeidet med Høyen Eiendom for oss vært en velkommen utfordring. Animasjonsvideo er en fin måte å få oversikt over hele prosjektet på, og det å kunne se det i levende live gir et nytt perspektiv som man ikke nødvendigvis får gjennom stillbilder.   Du kan se den ferdige animasjonen for Høyen Eiendom nedenfor:

 

Selv om vi definitivt har lært mye siden vår oppstart, er vår filosofi at man aldri er ferdig utlært. I vår bransje kommer det stadig nye teknologiske nyvinninger som utfordrer oss til å omstille metodene og redefinere vårt tilbud. Men kjerneverdiene vil alltid være der. Uansett hva slags prosjekt du måtte ha, i dag eller i morgen, så fullfører Sigssoft 3D din visjon.