Hva trenger vi for å lage 3D-visualiseringer?

Ofte spør våre kunder hva vi trenger.
Det er gjerne litt forvirring knyttet til dette.

«Hva skal jeg sende?»

Hver enkelt kunde sitter også på forskjellig materiale og kjennskap til prosjektet, avhengig av rolle.

Vi er derfor her for og si: «Det går helt fint». Klem.

Men for at prosjektet skal utvikles raskere og smertefritt, tenkte jeg likevel å skrive denne lille guiden om hva vi trenger.

I hovedsak liker vi å referere til vår «smørbrødliste».

  • DWGer. I nativt .DWG-format. Situasjonsplan og fasader.
  • 3D-modell, som f.eks. 3DS, hvis tilgjengelig
  • Evt. bakgrunnsfotografier for eksteriør og interiør
  • Beskrivelse av utsnitt, hvor skal «kameraet» være
  • Beskrivelse av interiør, stil, farger. Gjerne m/ eksempler.
  • Beskrivelse av eksteriør, stil, farger, miljø. Gjerne m/ eksempler.
  • Evt. annet materiale dere sitter på som kan bli brukt i 3D-visualiseringen.


Dette er altså vår smått berømte liste.

Det er egentlig mer viktig å nevne hva som mangler i denne listen. Du skjønner, ofte sender kunden PDFer av DWG- eller 3DS-filene. Isteden for råfilene selv. Vi mistenker at dette er fordi man vanligvis sender filene som presentable fra arkitekten sin side. Og alle kan jo åpne en PDF, ikke sant?

Problemet blir bare at vi jobber som arkitektene selv med disse originale tekniske filene i vår programvare, og denne programvaren laster derfor ikke inn PDF. PDF er bare for og studeres, ikke lastes inn for og bearbeides…

Og det er jo nettopp derfor vi gjerne tar imot de tekniske originalfilene for å få din eiendom, ditt hus, ditt kjøkken til og bli mest mulig teknisk riktig.

Teknisk sett foregår det slik:
For å starte et 3D-visualiseringsprosjekt er det flere ting som er nødvendig å ha på plass. Først og fremst må man ha en klar idé om hva man ønsker å visualisere, enten det er et produkt, en bygning eller en annen type modell. Deretter trenger man et 3D-modelleringsprogram som kan brukes til å lage selve modellen. For å kunne gjøre dette trenger man gjerne mål og spesifikasjoner for objektet man skal visualisere. Når modellen er laget, trenger man materialer og teksturer for å gi den et realistisk utseende. Lyssetting er også viktig for å kunne vise modellen på en god måte, og man må velge riktig perspektiv og kamerainnstillinger for å kunne presentere modellen på en klar og tydelig måte. Til slutt trenger man en renderingsmotor som kan lage det endelige bildet eller animasjonen.

Alt dette gjør vi her i Sigssoft 3D 😊

Håper dette oppklarer litt! Vi står behjelpelige til å ta imot ditt prosjekt, og ta gjerne kontakt.

-Sigurd