Hva trenger vi for å lage 3D-visualiseringer?

Ofte spør våre kunder hva vi trenger.
Det er gjerne litt forvirring knyttet til dette.

“Hva skal jeg sende?”

Hver enkelt kunde sitter også på forskjellig materiale og kjennskap til prosjektet, avhengig av rolle.

Vi er derfor her for og si: “Det går helt fint”. Klem.

Men for at prosjektet skal utvikles raskere og smertefritt, tenkte jeg likevel å skrive denne lille guiden om hva vi trenger.

I hovedsak liker vi å referere til vår “smørbrødliste”.

  • DWGer. I nativt .DWG-format. Situasjonsplan og fasader.
  • 3D-modell, som f.eks. 3DS, hvis tilgjengelig
  • Evt. bakgrunnsfotografier for eksteriør og interiør
  • Beskrivelse av utsnitt, hvor skal “kameraet” være
  • Beskrivelse av interiør, stil, farger. Gjerne m/ eksempler.
  • Beskrivelse av eksteriør, stil, farger, miljø. Gjerne m/ eksempler.
  • Evt. annet materiale dere sitter på som kan bli brukt i 3D-visualiseringen.

Dette er altså vår smått berømte liste.

Det er egentlig mer viktig å nevne hva som mangler i denne listen. Du skjønner, ofte sender kunden PDFer av DWG- eller 3DS-filene. Isteden for råfilene selv. Vi mistenker at dette er fordi man vanligvis sender filene som presentable fra arkitekten sin side. Og alle kan jo åpne en PDF, ikke sant?

Problemet blir bare at vi jobber som arkitektene selv med disse originale tekniske filene i vår programvare, og denne programvaren laster derfor ikke inn PDF. PDF er bare for og studeres, ikke lastes inn for og bearbeides…

Og det er jo nettopp derfor vi gjerne tar imot de tekniske originalfilene for å få din eiendom, ditt hus, ditt kjøkken til og bli mest mulig teknisk riktig.

Håper dette oppklarer litt!

-Sigurd