Unge mennesker om fremtiden til eiendomsbransjen

3D-teknologi har et stort omfang av bruksområder, innen alt fra CT-scanninger til Hollywoodfilmer. 3D-modeller i fotokvalitet viser seg også etterhvert som et viktig verktøy for å skape virtuelle prospekt for eiendomsmarkedet. Likevel, hvor stor er kjennskapen til fordelene ved 3D-modeller hos eiendomsmeglere?
Teknologi utvikler seg raskere enn universitetspensum, derfor var jeg ikke så overrasket da de unge meklerne og studentene jeg snakket med ikke var særlig kjent med 3D-visualisering.

En av studentene jeg snakket med, Cecilie Jørstad sa at hun ikke hadde noe erfaring med 3D, men at hun var klar over at mye ny teknologi gjør sitt framtog i bransjen slik som både dronevideo, algoritmeprogrammer og åpenbart, virtuelle visninger. Hun uttrykket videre at hun mente at det er ekstremt viktig å henge med i denne utviklingen om man vil henge med i kampen om å være markedsledende.

Har du noen gang følt at du har kastet bort en ettermiddag på visning fordi huset eller leiligheten ikke i det hele tatt liknet på planløsning eller bildene i prospektet? Eller at du har måttet velge mellom to fristende visninger på grunn av tidskræsj? De fleste av oss har det. Derfor er det logisk at boligvisninger og eiendomsmarkedet generelt ville tjent på en økt grad av digitalisering. Dette vil skape større muligheter for kunder til å gjøre objektiv research på forhånd og muliggjør off-location visninger.

Da jeg utfordret intervjuobjektene med dette, spurte en annen student, Linda Sørby om dette ikke ville åpne for den samme form for manipulering av 3D-simulatorene som meglerhus gjør med vidvinkelsfotografier i dag? Et snedig spørsmål. Likevel lett å besvare: Eksterne aktører burde stå for modelleringen. Disse eksterne aktørene vil ha stor interesse av å bli oppfattet som presise av kunder, og dermed få sitt brand assosiert med pålitelighet. Hvis kundene vet at dine 3D-modeller vil være nøyaktige og «true to life» vil det være et kvalitetsstempel ikke bare for 3D-selskapet, men også for meglerhuset.

Sørby brakte også opp potensialet for 3D-modeller i prosjektering. 3D-visualisering kan brukes til å nøyaktig showcase det ferdige prosjektet i fotokvalitet, allerede før første spadetak. Dette vil være nyttig i forhandlinger med potensielle investorer og forhåndssalg, men igjen vil 3D-visualiseringen kun være så god som selskapet som lagde den. Ergo, vil igjen animasjoner som er gjort “på huset” ha mindre kredibilitet enn eksterne aktører. Videre vil også 3D være nyttig i forbindelse med leiligheter under oppussning siden 3D gir god innsikt i sluttresultat.

Det er også en økning i bruken av film i eiendomsbransjen både i salg og utviklingsprosjekter. Likevel vil interaktiviteten i en 3D-modell gi en mer fleksibel og tilpasset opplevelse av objektet. Gjennom mine samtaler med studentene virket det som om de var samstemt om at kjennskap til 3D er begrenset på dette tidspunktet, men at det virker som en logisk måte å avertere for boliger i fremtiden.