Derfor trenger ditt arkitektfirma en proff 3D-leverandør

Når ditt arkitektkontor presenterer det nyeste prosjektet for kunder og partnere, er førsteinntrykket alfa omega. Og er det noe som gir et knakende godt førsteinntrykk, så er det å kunne se prosjektet gjennom et sett med fotorealistiske illustrasjoner.

 

Gode illustrasjoner bygger engasjement

Det er lett å se arkitektens gode ideer når bygget står ferdig. Men frem mot dette målet er arkitektkunsten et teknisk fagfelt der både praktikalitet og estetikk må formidles gjennom plantegninger og CAD-filer. Og er man ikke en fagperson i feltet kan det være vanskelig å henge med på denne reisen.

Derfor kan det være en god idé å hyre inn et eksternt 3D-firma som fast leverandør for dine prosjekter. Ved å legge ekstra sjel i illustrasjonene underveis, vil du oppleve at eksterne kunder og partnere viser større engasjement rundt utviklingen. Ikke minst vil du også se prosjektet ditt i et nytt lys.

 

Arkitektprogrammene – teknikk fremfor estetikk

Vi vet også at de arkitektspesifikke verktøyene kan ha noen begrensninger når det kommer til tegning av illustrasjoner. Og det er jo ikke så rart. Hovedfunksjonen til disse programmene er tross alt å kunne utarbeide svært tekniske plantegninger, ikke glansede reklameplakater. Disse programmene bærer preg av en typisk ingeniørmentalitet der all estetikk som går på bekostning av det praktiske skal kuttes – og godt berettiget.

Heldigvis finnes det dedikerte verktøy og programvarer for illustrasjonsarbeid. La oss se på noen gode grunner til å engasjere en ekstern 3D-leverandør.

 

 

5 grunner til at ditt arkitektkontor bør ha en ekstern 3D-illustratør

Du sparer tid

Mange arkitektkontorer står i en slags mellomfase der illustrasjonsarbeid stjeler mye tid, men å hyre inn en dedikert in-house illustratør blir for dyrt. Da kan en ekstern leverandør være midt i blinken. Du sparer verdifull tid ved å la noen andre ta seg av illustrasjonene – og sitter igjen med mer tid til det du virkelig kan: å tegne morgendagens nybygg.

 

Du får tilgang til markedets beste illustrasjonsverktøy

Husk at en ekstern leverandør av 3D har gjort det til sitt levebrød å produsere knallgode illustrasjoner. For å være konkurransedyktige i markedet må vi alltid holde oss tipp topp oppdatert på det nyeste av programvarer og verktøy. Vi må også sørge for at illustrasjonene imøtekommer kundenes forventninger – en list som legges høyere for hver nye tekniske innovasjon som dukker opp i markedet.

Ved å hyre inn en ekstern leverandør får også du tilgang til disse verktøyene, og prosjektene dine vil aldri ha sett bedre ut.

 

Du ser prosjektet fra et nytt perspektiv

Selv for en ihuga arkitekt kan plantegninger og CAD-filer komme til kort når det du trenger er å se prosjektet foran deg med egne øyne. Gode 3D-illustrasjoner tydeliggjør konseptet og trekker frem konturene – ikke bare for deg selv, men også for dine kunder og partnere.

På denne måten kan du oppdage feil eller mangler i konstruksjonen som har vært vanskelige å se i tegneprosessen. Vi har jobbet med flere arkitektkunder som først i illustrasjonsfasen av prosjektet har oppdaget åpenbare glipper som har krevd en ny runde på tegnebordet.

 

Du tilgjengeliggjør arbeidet ditt

Noen prosjekter skaper mer blest i lokalmiljøet enn andre. Hvis du tegner et slikt prosjekt kan noen fotorealistiske illustrasjoner lettere tilgjengeliggjøre prosjektet for allmennheten.

Tiltalende illustrasjoner har dessuten større sannsynlighet for å bli plukket opp i sosiale medier og på nyhetssider – og når dine tegninger får et voksende publikum er det viktig at illustrasjonene setter prosjektet i best mulig lys. Dette gir økt positiv respons.

 

Vi hjelper deg med godkjenning fra kommunen

Noen prosjekter kan være krevende å få gjennomslag med, av ulike årsaker. Selv om det ikke er en obligatorisk del av dokumentasjonen kan et sett med fotorealistiske bilder hjelpe kommunen med å forstå hva ditt prosjekt handler om.

Vi har jobbet tett med arkitektkontorer som gjennom flere faser har fått sitt prosjekt illustrert som en del av dokumentasjonen til kommunen – og møter med dette god respons og engasjement.

 

 

Sigssoft 3D som leverandør

I Sigssoft 3D jobber vi med dedikerte programvarer som har den spesifikke hensikt å produsere tiltalende og fotorealistiske illustrasjoner til bruk i markedsføring av salgsprosjekter, dette gjelder for både 3D-interiør og -eksteriør. Vi har hundrevis av prosjekter bak oss, hvorav flere er arkitektkontorer som virkelig har sett nytten av fotorealistisk 3D-illustrasjon.

Vi er her om du vil slå av en prat om ditt neste prosjekt – ta kontakt i dag for mer info om hvordan 3D-illustrasjon kan styrke ditt arkitektkontor.