Boligprosjektets ansikt utad – et visuelt medium i endring

Siden tidenes morgen har mennesker hatt evnen til å formidle sine ideer visuelt. Lenge før det prehistoriske mennesket kommuniserte gjennom skriftspråk kommuniserte de gjennom hulemalerier. Hvorfor? Derom strides de lærde. Men en ting er sikkert: de hadde noe å fortelle som bare et visuelt medium kunne bringe frem i dagens lys.

Det er kanskje vanskelig å se sammenhengen mellom hulemalerier og 3D-illustrasjoner. Søkt, til og med. Men om man anerkjenner denne konstanten som har vært med oss gjennom historien – det visuelle mediet – som en lang tradisjon videreført gjennom menneskets kreative talent og den teknologiske utviklingen, så vil vi etter hvert oppdage at de har mer til felles enn vi først skulle tro.

Hva mener vi egentlig med «visuelt medium?» Dette er et ganske bredt begrep – men i konteksten av dette innlegget bruker vi begrepet løst om to ting:

  • Menneskets evne til å formidle sine ideer, historier og inntrykk visuelt
  • Bruk av visuelle virkemidler i 3D- og boligbransjen for å presentere prosjekter

En arkitekt i middelalderen hadde begrensede verktøy for å illustrere sine ideer. De fleste jobbet nok fra enkle tekniske tegninger, i alle fall sammenlignet med CAD-filene vi bruker i dag. Men om arkitekten lærte seg perspektivets lover og hvordan klosteret han hadde i hodet ville kaste sine skygger over gresset – eller hvordan fasadens karakteristikker oppførte seg i sollyset; da kunne han visualisere sin idé gjennom en tegning. Denne tegningen ville kanskje ikke tjene noen praktisk hensikt i konstruksjonsprosessen, men den kunne muligens overtale de rette menneskene til å avse tid og ressurser til å få klosteret fra tegningsstadiet til realitet.

Når man hører ordene «teknologisk utvikling» er det lett å forestille seg de siste ti, femti eller hundre årene. Men det er et faktum at alle våre teknologiske underverker har kommet til gjennom en lang tradisjon som kalles den vitenskapelige metoden – en uavbrutt prosess som strekker seg tusenvis av år tilbake. Et av disse underverkene er datamaskinen og 3D-teknologien vi sitter med i dag.

Det er et ganske stort bilde vi tegner her, så la oss dale litt ned igjen og se på hvorfor nettopp denne teknologiske utviklingen er så viktig for deg og dine kunder.

Når boligkjøper er på utkikk etter et nytt hjem er det ingen tvil om at presentasjonsmetoden spiller en viktig rolle i deres beslutningsprosess. Boligannonsen blir på mange måter prosjektets ansikt utad. Derfor er det viktig å vurdere hva kundene blir presentert med: ser de en plantegning, eller får de oppleve prosjektet gjennom en interaktiv VR-løsning med dynamisk lys og realistiske materialer? Sistnevnte blir stadig mer vanlig. Man kan på mange måter si at boligkjøpere i Norge har blitt godt vant – for etter hvert som stadig flere boligleverandører og markedsavdelinger benytter seg av de nye teknologiene som kommer på markedet så flytter de stadig listen oppover for hva morgendagens kunder forventer ved kjøp av bolig.

3D-teknologiens utvikling

Fra midten av nittitallet og utover gjorde 3Den sitt inntog både i spillbransjen, på storskjermen og i en rekke andre fagfelt. Programvarene som ble utviklet på denne tiden skulle vise seg å bygge fundamentet for 3D-teknologien i årene fremover, og mange av teknologiene og konseptene fra denne tiden har vist seg å vedvare til den dag i dag. Ray-tracing er et av disse konseptene: en fysikkbasert renderteknologi som tar utgangspunkt i lysets lover for å generere et 3D-bilde. Ideen har vært lik siden den først ble brukt, men den voldsomme veksten i datakraft som vi har sett de siste årene har gitt oss muligheten til å gjøre stadig mer komplekse kalkulasjoner, noe som resulterer i mer fotorealistiske 3D-bilder.

Spesielt viktig har også sanntidsrendering blitt for boligbransjen. VR og AR bygger på samme prinsipp som dataspill: 3D-genererte bilder som kalkuleres i sanntid til en interaktiv opplevelse der brukerens input styrer utfallet i renderanimasjonen. VR-teknologien har vært under utvikling i mange år, men den har blitt begrenset av manglende datakraft til å fungere optimalt. Nåtidens kraftige mobile enheter og økende skjermoppløsninger gir VR-teknologien ny giv, og vi ser nå hvordan denne tidligere problematiske teknologien har stablet seg på bena og blitt en viktig aktør både i forbrukermarkedet og i industrien.

Samtidig som økt datakraft og forbedret 3D-teknologi gir stadig mer fotorealistiske resultater i våre 3D-illustrasjoner, ser vi også at nye og spennende løsninger kommer frem fra den teknologiske utviklingen – ikke bare VR og AR. For deg som jobber i boligbransjen betyr dette nye muligheter for å presentere ditt neste salg. Det fine med 3D-teknologien er at den er anvendbar over et bredt spekter av bransjer og fagfelt – så når en teknologisk nyvinning innen 3D kommer på bordet er det mange som kan dra nytte av den. Det er vår jobb som aktør i 3D-bransjen å se hvilke av disse løsningene som egner seg best ved presentasjon av et boligprosjekt, og å utforme et godt tilbud for markedet med dette i bakhodet.

Det visuelle mediet i endring

Det er ikke bare i selve presentasjonen av boligprosjektet at 3D har skutt fart de siste årene – vi ser også at 3D spiller en viktig rolle under planlegging- og konstruksjonsfasen. Avanserte CAD-filer kan nå presenteres som et samlet prosjekt der alt vises interaktivt i 3D, og man trenger ikke å bekymre seg for uoverensstemmelser filene imellom. Alt snakker sammen og alle på teamet er oppdaterte med den nyeste versjonen. Man kan 3D-printe miniatyrmodeller av både konstruksjon og terreng for å se de arkitektoniske kvalitetene i kontekst med omgivelsene. Man skal ikke mange årene tilbake før dette ville høres ut som ren magi – men vi tilvenner oss raskt nye forhold, og om ikke lenge står det noe nytt for døren som skal revolusjonere måten vi jobber på.

Det er denne evnen til å tilvenne oss nye forhold som er selve motoren i den teknologiske utviklingen. Vi hungrer med nysgjerrighet etter nye og bedre løsninger, og gårsdagens nyvinninger blir raskt gammelt nytt. Man kan si at det moderne mennesket er et utålmodig vesen – både på godt og vondt. 

Det prehistoriske mennesket delte sine inntrykk og erfaringer på den eneste måten det kunne: gjennom et visuelt medium. Historien har vist seg at det er menneskene og samtiden som definerer akkurat hva vi anser som et «visuelt medium» – det kan være så mangt. I dag har vi flere visuelle medium som har utviklet seg i takt med de teknologiske nyvinningene, og innen 3D- og boligbransjen har de blitt en uvurderlig ressurs for å formidle til våre kunder hva det er de kan forvente ved sitt neste kjøp av bolig. Det tillater oss å fortelle historier på nye måter, og når vi skal presentere våre boligprosjekter er det denne kommunikasjonsformen som appellerer best til våre kunder. Det de kan se med sine egne øyne.

Det er vanskelig å si hvor morgendagens bølger vil hive oss når det kommer til den teknologiske utviklingen. Men med det vi vet om menneskets evne til å tenke kreativt og å visualisere sine ideer, er det naturlig å anta at 3D- og boligbransjen ikke har noen planer om å sakke ned.

Tekst av Matias Willand