3D-visualiseringen lag for lag: en moderne kunstform

En 3D-visualisering gjør mer enn å illustrere et nybygg. Den forteller gjennom visuelle virkemidler hva boligkjøper kan forvente seg i sitt nye hjem, både fra nærområdet rundt boligen, tomten, huset og til slutt på innsiden av de fire veggene. Det å illustrere alt dette gjennom et prosjektgalleri er på mange måter en moderne kunstform.

La oss se litt på hvordan det fungerer!

Illustrasjonen som trollbinder

3D-illustrasjonen har først og fremst som hensikt å gjennomføre to ting: 

1.       Å gi boligkjøper en visuell representasjon av byggets kvaliteter (farger og materialer, lokasjon og omgivelser, størrelse, uteområde etc.)

2.       Å gi boligkjøper et glimt mot fremtiden i deres nye hjem. 

Punkt nr. 2 høres kanskje abstrakt ut – men hvis alt klaffer vil en god 3D-illustrasjon kunne forsegle boligkjøpers valg allerede i annonsen. Vi skal se videre på hvordan utviklingen av en slik 3D-illustrasjon krever både teknisk forståelse og en artistisk sans. 

For mange blir de tekniske tegningene og DWG-filene vi bruker i utviklingen for tungt å forholde seg til. En god illustrasjon tar med seg alle styrkene fra de tekniske tegningene og formidler dette gjennom innbydende grafikk. Det blir litt som moralen i et eventyr: den får større slagkraft gjennom historiefortellingens virkemidler enn om man statuerer den som et hardt faktum.

Men en 3D-illustrasjon er heller intet eventyr. Det er en reell representasjon av et boligprosjekt. Derfor er det viktig at illustrasjonen presenterer prosjektet reelt og jordnært, samtidig som det får den magiske effekten som en 3D-illustrasjon gir. På denne knivseggen har vi balansert i mange år, noe som har gjort oss trygge på vårt produkt; uansett prosjekttype eller omfang.

Illustrasjonen, lag for lag

Vi nevnte de forskjellige lagene som sammen utgjør en 3D-illustrasjon. La oss se litt nærmere på disse, i kontekst av illustrasjonen nedenfor. Bildet er hentet fra vårt samarbeid med Stima Bygg.

Som du ser er det mange elementer i bildene vi produserer – og de kan kanskje virke ganske vilkårlige ved første øyekast. Til tross for dette kan illustrasjonen brytes opp i tre enkle hovedelementer:

1.       Arkitektur

2.      Omgivelser

3.      Mennesker

Disse tre elementene vil styres av materialunderlaget vi samler i starten av prosjektet. Arkitekturen er konstruksjonen som skal illustreres – i dette tilfellet flere moderne boliger primært for småbarnsfamilier og unge par. Omgivelsene vi plasserer boligen i vil ganske enkelt dikteres av hvor boligen skal bygges, samt hvordan utomhusplanen er utformet. Videre legger vi inn mennesker i illustrasjonen basert på kundegruppen salget er rettet mot. Dette er de grunnleggende elementene som kommer sammen og danner et reelt og konkret bilde av prosjektet slik det er planlagt i virkeligheten.

Men dette er kun begynnelsen. Hva slags vær skal boligen illustreres i? Hvilke farger og materialer skal vi bruke? Interiørstil er også et viktig element. Alle disse tingene avgjøres gjennom aktive valg underveis i utviklingen.

Ofte spør vi våre kunder om de har noen spesifikke ønsker knyttet til de overnevnte elementene. Det hender nemlig at man har en kreativ visjon for bildet før man bestiller, og det er topp – men andre ganger vil man kanskje overlate det kreative til noen andre. Med ganske enkle retningslinjer setter vi opp et forslag for ditt prosjekt. Det er verdt å merke seg at vi av hensyn til produksjonstid og arbeidsmengde gjerne ønsker å kartlegge prosjektets hovedelementer så tidlig som mulig.

Et teknisk aspekt

Digitale kunstformer har alltid slitt med å oppnå samme status som de tradisjonelle. Her skyldes nok mye forestillingen om at datamaskinen gjør arbeidet for oss – og at alt vi trenger å gjøre er å plotte inn tegningene. Men det å utforme en fotorealistisk illustrasjon innebærer mer enn å smikke opp en 3D-modell og trykke på renderknappen. Denne tverrfaglige arbeidsformen krever en stødig hånd og et øye for detaljer så vel som den krever en intuitiv artistisk forståelse. Det er nettopp derfor vi liker å si at Sigssoft 3D står med én fot i hver bransje.

Selv om vi legger mye i dette kunstfaget vi brenner for, trenger ikke det å bety en komplisert og langtekkelig prosess for din del. Vi har strømlinjeformet vårt prosjektløp slik at du sjelden slipper å titte under panseret. Dette er viktig for oss, da vi vet hvor tidkrevende og utfordrende et boligprosjekt kan være. 3D-bildene er bare en liten bit av puslespillet som skal gå opp, ofte på presset tid. Dermed kan du trygt overlate arbeidet til oss for fotorealistiske illustrasjoner som styrker ditt neste salg.

Ta kontakt i dag! 

Tekst av Matias Willand