Fordeler ved å presentere ditt prosjekt i 3D

På hvilket stadie blir 2D ineffektivt og 3D virkelig nødvendig? Svaret kan oppsummeres i ett ord. 3D må brukes når forståelse av ditt prospekt er av betydning: Når du trenger å forklare hvordan et produkt fungerer, et hus er konstruert, i samhandling med den virkelige verden. Og alle mulighetene fra 3D-land gir utvidet forståelse – noe som bringer funksjonalitet og design til et nytt nivå.

La oss se på et eksempel:
Du er en arkitekt som kjemper om en verdifull kontrakt. Når du skal presentere ditt design til din mulige klient, gjør du det med en interaktiv, digital 3D-modell, mens konkurrenten bruker 2D-tegninger. I et slik scenario er dine konkurransefortrinn klare:

1. Det er ingen instruksjon nødvendig, siden 3D er et universalt språk.

2. Det er enkelt å visualisere. Kunden kan se ditt design fra alle vinkler og virkelig se for seg hvordan det vil ta seg ut i virkeligheten.

3. Det er bærbart. Digital 3D kan presenteres på håndholdte enheter, noe som gjør det ekstremt enkelt å vise.

Spør oss i dag om teknikker for presentasjon av 3D.