800 24 850    sk@sigssoft3d.io
Sigssoft 3D | Fullfør din visjon med 3D-Visualisering
Hva vi gjør

3D-Visualisering

Fotorealistisk 3D for bygg. Vi har drone for oversikts-3D.

3D-Animasjon

3D-video for en opplevelse som "om du er der".

3D-Printing

Få en fysisk modell av ditt bygg.

Firmaer vi har jobbet medtext
  • Vi hadde et ønske om å visualisere vår LNG-løsning og kom i kontakt med Sigssoft.
    De var raskt på ballen, kreative, fleksible og arbeidsomme.
    Alt i alt en god erfaring, opplevelse og et godt resultat som jeg tror vi får mye nytte av.

    Stig Hagen, Adm. Dir. Kanfer Shipping
  • Baronivegen 4 AS er svært fornøyd med kvaliteten på bildene og levering innenfor avtalt tid. Dialogen i “basecamp” har vært god og effektiv. Vi kommer til å bruke Sigssoft 3D igjen ved andre anledninger.

    Tommy Røssland, Daglig Leder, Sol AS
  • STUDIONSW har utelukkende positive erfaringer med Sigssoft Media. Sigssoft Media jobber selvstendig og har god forståelse for hvilken visjon vi ønsker å formidle. Samarbeidet er effektivt og produktivt, og resultatet er flotte illustrasjoner som kommuniserer på en svært god måte.